Øvingskvelder og aktiviteter

  Trykk på symbolet for å skrive kalender for vårsemesteret 2020 som vist under
Etterspørselen etter folder har vært så liten at det ikke er laget folder for vårsemesteret.

Kalenderen blir oppdatert dersom det skjer endringer.
Husk at det alltid er kalenderen på hjemmesiden som skal vise korrekt informasjon.