Kalender

Inntil videre er øvingskveldene i Sandnes Folkedanslag avlyst.
Myndighetene er klare med anbefaling om å avlyse denne type arrangement.
Hvor lenge dette vil vare vil bare framtiden vise. Alle medlemmer får beskjed via epost dersom noe endrer seg.

  Trykk på symbolet for å skrive kalender for vårsemesteret 2020 som vist under
Etterspørselen etter folder har vært så liten at det ikke er laget folder for vårsemesteret.

  Sangdanskvelder i Klepp Leikarring våren 2020

  Gladdansen – Søndagsdanser i 2020

Kalenderen blir oppdatert dersom det skjer endringer.
Husk at det alltid er kalenderen på hjemmesiden som skal vise korrekt informasjon.