Øvingskvelder og aktiviteter

 Trykk på symbolet for å skrive ut folder for høstsemesteret 2019
  Trykk på symbolet for å skrive kalender for høstsemesteret 2019 som vist under

Kalenderen blir oppdatert dersom det skjer endringer.
Husk at det alltid er kalenderen på hjemmesiden som skal vise korrekt informasjon.