Velkommen til Sandnes Folkedanslag

Sandnes Folkedanslag er et aktivt lag på ca. 60 medlemmer som har ukentlige øvinger på tirsdager kl. 19.30 i Austrått Bydelshus.
Vi er i aldersgruppen 60-80 år og selv om vi er 60 medlemmer skulle vi gjerne fått nye medlemmer.
Har du  lyst til å danse gammeldans / folkedans er du hjertelig velkommen til oss. Vi danser vanlige runddanser som vals, reinlender masurka og polka men vi danser også mye turdanser og rekkedanser i ulike varianter (formasjonsdanser).
Har du danset tidligere og har det grunnleggende inne, hjelper vi med å ‘friske opp’ gamle kunster.

Da er det bare å møte opp på en tirsdag når vi har øving eller helst ta kontakt på forhånd via e-post

post@sandnes-folkedanslag.no

Vi ønsker primært par da medlemmene stort sett har dansepartner.
Dersom du er interessert i å lære men ikke har danset tidligere arrangerer vi dansekurs.

Ta kontakt med Kurt Magne på e-post eller telefon for få vite noe mer om kurs.
E-post: kurt-magne.rossland@live.no eller tlf: 951 99 941

Kurs varer vanligvis fra kl. 18.00 til kl. 20.00 på tirsdager. I den siste halvtimen danser du sammen med resten av laget. Hvis du ønsker det, vil du få ‘faddere’ i laget som hjelper deg og din dansepartner.

IKKE NØL – TA KONTAKT MED SANDNES FOLKEDANSLAG.

På grunn av Koronarestriksjoner har vi ikke hatt noen aktivitet våren 2021. Vi håper å kunne starte opp igjen til høsten.
Foreløpig er oppstart utsatt til tirsdag 24. august 2021.
Vi håper det lar seg gjøre og gleder oss til det og kanskje det også kommer nye medlemmer.