Hopp til innholdet

Våre aktiviteter

Øvingskvelder

Vi har samlinger til dans og sang hver tirsdag gjennom hele året unntatt om sommeren.

Nyttårsdansen

Nyttårsdansen er en gammeldansefest som Sandnes Folkedanslag har arrangert i 26 år.
Den er lagt ned som et åpent arrangement men fortsetter videre som er internt arrangement med innbudte gjester.
Veldig trivelig arrangement med mat og god dansemusikk og høy trivselsfaktor.

Sommeravslutning

Ved slutten av vårsemesteret pleier vi å holde en avslutting på et hotell eller tilsvarende, med en bedre middag og litt dans. Dette pleier å være i månedsskiftet mai/juni.
Så møtes vi til høstsemesteret i begynnelsen av september.

Reiser og besøk

Vi har ar vennelag i Danmark som heter Nyborg Folkedansere. Vi pleier å besøke hverandre annet hvert år.
I tillegg til dette hender det også at vi reiser …………..

Avslutning før jul

 I begynnelsen av desember er det tid for å ta juleferie og vi holder en hyggelig juleavslutning i lokalene «våre» på Austrått Bydelshus. Der blir det julegløgg, grøt og god stemning.
Taler blir holdt, blomster og heder blir delt ut. Og vi får også tid til litt dans.

Fellesdans

Sandnes Folkedanslag har et samarbeid med BUL i Stavanger og med Klepp Leikarring fra Klepp. Vi har seks fellesdanser om året, tre om vinteren / våren og tre om høsten. Vi besøker hverandre etter tur.
Datoene kan du finne på kalenderen.

Oppvisninger

 Sist, men ikke minst – oppvisninger…