Vellykket Nyttårsdans 2017

I år var det 25. gangen Nyttårsdansen ble arrangert i regi av Sandnes Folkedanslag.
Det var ca. 150 deltakere totalt og jeg tror at alle som var der hadde en kjekk kveld. Vi har ihvertfall fått flere gode tilbakemeldinger.

Arrangementet gikk som planlagt med en bolk med dans til orkestrene Sydvesten og Sopihop. Så var det et musikalsk innslag med Knut’s trio&kvintett. Her er link til opptak av de melodiene som ble spilt av kvintetten (gammeldans):

Jeg mangler opptak av de 2 første melodiene med Knut’s trio, 2 ‘Evergreen’. Dersom du har de på video, kontakt meg.
Etter musikalsk innslag var det mat og ikke mist kaker og kaffe for deretter en ny bolk med dans til orkestrene.

Antall deltakere var mindre enn i fjor, en trend som dessverre har vart i en del år. Vi fleiper ofte med at deltakerantallet går ned – men gjennomsnittsalderen går opp. Veldig mange av de som var med på Nyttårsdansen i år var nok med for 25 år siden også.
Rekruttering til folkedans og gammeldans er ikke så stor som vi kunne håpet på.

Sandnes Folkedanslag prøver å gjøre noe med det ved å arrangere kurs og på den måten få flere medlemmer . Kurs starter onsdag 18. januar og vi håper på mange deltaker – Kurt Magne holder kurset.
Til alle medlemmer: Informer alle venner og kjente om kurset og driv aktiv markedsføring i felten!

En liten oppsummering av de 25 årene:

  • De 7 første årene, t.o.m. 1999, holdt vi til i Sola Kulturhus
  • De 5 neste årene, fra 2000 t.o.m. 2004, forflyttet vi oss til Velferdsbygget på Dale
  • De 7 neste årene, fra 2005 t.o.m. 2011, kom vi hjem til Austrått Idrettshall
  • De 3 neste årene på Vågen Videregående skole, t.o.m. 2014.
  • De 3 siste årene har vi vært i Figgjohallen.