Vellykkede oppvisninger

Det har vært 2 oppvisninger etter at vi tok sommerferie i vår:

  • På Riska Boas torsdag 20. juni
  • I Høyland kirke søndag 23. juni

Riska er jo blitt en tradisjon og vi blir alltid godt mottatt der. Så også i år. Det ble til og med ekstranummer!
Betjeningen på Riska Boas har alltid forberedt beboerne om at vi kommer og samlet så mange de kan i felles  oppholdsrom. Noen ganger spiller de til og med gammeldansmusikk før vi kommer for at folk skal komme i rett stemning. Veldig kjekt med så stor entusiasme.

De som var med:

– Ingrid og Arne
– Turid og Trygve
– Toril og John
– Lilly og Gunnar
– Astrid og John
– Johanne og Bruse

Dag var spelemann og Ingrid ledet dansen

I Høyland kirke var det en oppvisning litt uten om det vanlige.
For ca. et halvt år siden ble Sandnes Folkedanslag kontaktet av sokneprest Synnøve Roaldkvam med spørsmål om vi kunne tenke oss å delta med folkedans i noe som de ville kalle Folkedansmesse etter mønster av den svenske forfatteren og komponisten Per Harling.

Etter første møte med soknepresten ble det bestemt at Folkedansmessen skulle bruke Dag sin komposisjon og tekster ‘Den himmelske dansen’. Det var i utgangspunktet ikke laget noen danser for musikkverket. Ingrid måtte derfor starte med blanke ark og lage en koreografi som passet. Litt av en utfordring!

Det klarte hun og neste steg var å få dansere til å utføre det hun hadde i tankene. Det ble nok også en utfordring for danserne som da måtte øve inn nye steg og formasjoner. Rytmen i musikken var vals, rudl, pols, menuett og pariser. Mye kjent men også litt ukjent.

Men det gikk bra👍. Mye skryt både av musikkverket, framføring og dansen. Et ord som ble brukt om dansen var at den var ‘rolig og verdig’.

De som var med:

– Elbjørg og Magnar
– Solveig og Kurt Magne
– Ingunn og Tor
– Eva og Asbjørn
– Cecilie og Geir
– Ingrid og Aage

Begge disse oppvisningene var etter at vi hadde sluttet av vårsemesteret men likevel var det ikke problem å få med folk til oppvisningen.

Tusen takk til alle som var med både på Riska og i Høyland kirke. 

Nedenfor ser du noen bilder fra Sandnesposten/ Tore Koppang fra oppvisningen i kirken.

Det var et forholsvis stort orkester med Dag i spissen. Mye øving både for musikere og dansere.