Våravslutningen tirsdag den 31. mai 2016 kl. 19:30

Som ansvarlig for våravslutningen har gruppe 3 besluttet følgende:

  1. Våravslutningen blir avholdt i Austrått bydelshus tirsdag den 31. mai kl. 19:30.
  2. Da det har vært mange arrangementer i mai, avslutter vi vårsemesteret med en vanlig dansekveld med ekstra lang pause der vi serverer kaker bakt av gruppe 3.

Vi anmoder om at hvert par tar med en kanne kaffe eller te.

  1. Musikk blir ved “Fjosingane” der blant annet Arne og Bjarne spiller.
  2. Dansen ledes av vår eminente instruktør Ingrid.

Med tanke på turen til festivalen i Tsjekkia 6. – 14. juli med 41 deltakere er det vel naturlig at vi trener på noen av dansene vi skal bruke der.

  1. Siden det ikke blir innkjøp av mat finner vi det heller ikke nødvendig med påmeldings-liste, men vi håper selvsagt at flest mulig av lagets medlemmer stiller opp på avslutningen.
  2. Når det gjelder den vanlige folderen for høst-semesteret så blir denne nå liggende på nettsiden og kan skrives ut og brettes av den enkelte. Den kan deles på langs på midten slik at det blir 2 stk. foldere på 1 utskrift. Den kommer på nettsiden så snart kalenderen for høstsemesteret er klar.

Med vennlig hilsen gruppe 3.