To vellykkede oppvisninger

Nå er den siste av de 2 oppvisningene vi skulle ha på forsommeren gjennomført.

Både i Sandnes Bo- og Service senter og Riska BOAS ble vi veldig godt mottatt og oppvisningene gikk strålende. Det er kjekt å glede beboerne og deres hjelpere. Det er i grunnen verdt ‘arbeidet’ med å kle seg i bunad og bruke et par timer.

En god sommer til alle og lykke til for Norleik farerne!