Takk til alle som var med på årets 17. mai oppvisning

Nok en 17. mai er over og vi har gått rett over i ny langhelg, Pinsen.

I år hadde folkedanslaget oppvisning på 3 steder:

 • Åse BOAS
 • Lura BOAS
 • Byhagen BOAS
Program:
 • Reinlender
 • Sekskorsedansen fra Melvær
 • Åttapardansen
 • Totur fra Holt
 • Stjernetur
 • Kørsdans
 • Masurka
Sanger: No livnar det i lundar og Mellom bakkar og berg.

De som var med og danset:

 • Gro og Einar (leder sang og dans)
 • Johanne og Bruse
 • Toril og John
 • Reidun og Kurt Magne
 • Anne Brit og Trygve
 • Lilly og Gunnar

Dag sto for musikken.

Vi har fått mye positiv tilbakemelding for at folkedanslaget er med og har oppvisning på denne type arrangement.

Takk til alle ♥

Hilsen Eivind