Spørreundersøkelse ang. oppvisninger

Vi ønsker å lage oss en oversikt over hvem som kan tenke seg å være med på oppvisninger og hvem som ønsker å reservere seg for å være med på oppvisninger.
Dette gjør vi for å kunne fordele oppvisninger mellom alle som har lyst til å være med og også for å gjøre det enklere for de som skal skaffe folk til oppvisninger.

Ved å svare på spørmålene nedenfor hjelper du oss med å lage denne oversikten.

Ingrid ønsker å vite hvem som vil delta på oppvisninger i Romania 2019. Dette for å kunne planlegge programmet.
Dersom du/dere skal være med til Romania svarer du også på det andre spørsmålet.

Fyll inn informasjonen i skjemaet nedenfor før tirsdag 2. oktober.
Husk å trykke Sende svar nederst i bildet.

Send svar