Saksliste for allmøtet 15. mai 2018

Her saksliste for allmøtet tirsdag 15. mai  2018 kl 20.30.

Vi trenger å få gode innspill rundt flere av punktene så jeg håper at det kommer mange.

Eivind

  • Oppsummering fra høstens allmøte
  • Lagets status
  • Nyttårsdansen – hva nå?
  • Oppsummering av Nyborg besøk
  • Deltakelse på 17. mai – nå og i framtid
  • Planlagte aktiviteter resten av 2018
  • Festivaltur i 2019
  • Eventuelt