SAFFRO kurs 24 – 25 oktober 2015

Det blir SAFFRO kurs på Sola Strandhotell lørdag 24. og søndag 25. oktober.

Danseinstruktør : Ingrid Oftedal

Spillemann         : Dag Hovda Strure

Musikkdanser

Sangdanser

Spelemannskurset: Instruktør: Einar Gangenes

Programmet er som følger:

Lørdag 24. oktober

10.00? Fremmøte
09.30 Kurs
11.30 Lunch
12:30 Kurs
14.30 Kaffepause
16.00 Kurs
17.30 Pause
20.00 Middag med etterfølgende samvær og dans

Søndag 25. oktober

07.30 Frokost og utsjekking av rommene
08.30 Kurs
11.30 Oppsummering
12.00 Kurs
12.30 Lunch

Kursavgiften er kr 1.900,- pr person i dobbeltrom og kr 2.000,- i enkeltrom.

Påmelding til Kurt-Magne via epost innen 15. oktober. Han videreformidler til SAFFRO.

Epost: kurt-magne.rossland@live.no

Kontaktperson hos SAFFRO er Anne Irene Osmundsen på tlf 51856926 (jobb) 98623344 (mobil).

Epost: anne.irene.osmundsen@stavanger.kommune.no