Referat fra allmøte våren 2019

På vårens allmøte var det 45 medlemmer. Allmøtet kom midt i en periode der vi forbereder oss til årets TUR til Romania. Brukte derfor litt mindre tid enn vi pleier.
Følgende ting ble diskutert:

Bruk av lagets midler
Det var stor enighet om at penger skal brukes for å profilere laget og ha mest mulig aktiviteter for å skaffe nye medlemmer.
Dansekurs er en god aktivitet for å skaffe nye medlemmer og vi planlegger å starte kurs i høst.

Deltakelse i Folketoget i Sandnes
Dessverre var det ikke mer enn 19 personer som var interessert i å gå i Folketoget. Vi ble derfor enige på allmøtet om at vi ikke skulle delta i år.
Det bør kanskje være et minimum for at vi skal ‘vise igjen’. En tilbakemelding var at det kanskje bør være opp i mot 20 par.

Se vedlagte presentasjon for mer detaljer