Referat fra allmøte 9. mai 2017

Laget hadde vårens allmøte tirsdag 9. mai med 33 medlemmer. Litt få med tanke på at vi er 64 aktive medlemmer.

Presentasjonen som ble gjennomgått ligger vedlagt HER.

Oppsummering av kommentarer fra møtet:

 • Det var ingen innspill / kommentarer på annet enn nyttårsdansen
 • Kommentarer relatert til nyttårsdansen
  • Generelt inntrykk, noe sagt og noe følt, var at mange medlemmer synes at nyttårsdansen er mye arbeid til liten nytte
  • En del medlemmer som er kommet til i de siste årene har ikke det samme forholdet til nyttårsdansen og mente at en avvikling burde vurderes
  • Hvorfor er det så få deltakere på nyttårsdansen?
   Laget blir beskyldt for å være ‘seg selv nok’ og deltar ikke på andres arrangement.
   Årsaken til at vi ikke deltar er sikkert mange. En kommentar var at mange av dansene som benyttes i andre lag er danser vi ikke kan og som vi ikke naturlig faller inn i vårt repertoar. Dermed blir det vanskelig å delta.
  • Kan vi arrangere dansen sammen med et annet lag?
   Dette har styret også snakket litt om men foreløpig konklusjon er at det gjør vi ikke.
 • Konklusjon
  Styret foreslo at styre tar en selvstendig beslutning om nyttårsdansen skal videreføres. Dette ble akseptert av medlemmene.
  Styret behandlet saken på styremøte i forkant av allmøtet og pr i dag innstiller styret på å arrangere Nyttårsdans 2018.
  Det er imidlertid viktig å markedsføre prosjektet enda bredere enn tidligere og styret ønsker å drive aktiv markedsføring inn mot de andre lagene.
  Til dette arbeidet vil det bli laget en PR-gruppe. Denne gruppen må være aktivt med sammen med styret for å vurdere neste års Nyttårsdans.