Referat fra allmannamøtet oktober 2018

Referat fra allmøte avholdt den 2.10.2018

HER er referat i utskriftsformat.

Sted Austrått bydelshus. Tilstede 52 personer.

1. Oppsummering fra vårens allmøte.

Eivind oppsummerte:
✓ Nye nyttårsdans. Stemning for å arrangere nyttårsdans. Gruppe skal jobbe videre med saken.
✓ Planlagte aktiviteter 2018 og ønske om innspill til dans- og sangprogram.
✓ Oppvisninger og folketog 17. mai. Bør ikke kollidere med barnetoget. Det er ønskelig at flere melder seg på til danseopptreden. Ønskelig med liste over de som er villige til å danse på oppvisninger. Laget bør delta i folketoget. Vi kan synge og ha enkle danser der vi ikke “snur rundt”. En gruppe må organisere dette.

2. Lagets status.

Kåre viste til at det er 66 aktive og 10 passive medlemmer.
✓ Ligger ca. på budsjett så langt i år
✓ Har ikke tatt ut av sparekonto
✓ Det ligger an til å bli et overskudd fra HC-arrangementet. Knut fikk takk og applaus.
✓ Vi har ikke betalt støtte på kr 15.000,- til Bygda Dansar prosjektet. Betales i løpet av denne måneden.

3. Status dugnadsgrupper.
Noen endringer i hvem som er med i de 4 gruppene. Hjemmenettsiden er oppdatert.

4. Nye Nyttårsdansen.

Eivind presenterte.
✓ En gruppe bestående av Knut, Kurt Magne, Margun, Ingrid og Eivind
✓ Flere steder er vurdert, bl.a. Julebygda, Ganddal og Austrått
✓ Holde utgifter til lokale og lydutstyr lavt.
✓ Utgift til orkester holdes lavt.
✓ Det skal være liten økonomisk risiko.
✓ Ha forutsigbarhet på antall deltakere.

Konklusjon:
o Tidspunkt 12. januar 2019. Sted Austrått Bydelshus.
o Mat: smørbrød og kaker. De som baker kaker får 150kr og betaler vanlig inngangspris. Dette vil bli organisert. Kanskje 12-13 kaker er nok.
o Husk varmeanlegget må sjekkes på forhånd.
o Starter festen med servering på bord i salen. Etter mat flyttes noen bord ut i gangen. Kaker og kaffe både i salen og i gangen/peisestua. Underholdning vurderes. Gruppe 1 er ansvarlig og Jan koordinerer.
o Ett orkester. Sydvesten er spurt.
o Ha sangdans i tillegg til runddans og turdanser.
o Lagets egne medlemmer melder seg på før invitasjon til andre.
o Invitere gjester som vi vet har vært ‘trofaste’ deltakere på tidligere nyttårsdanser. Anslår at 80 deltakere er et greit antall – 90 deltakere er maks i bydelshuset. (BUL,  Ålgård,  Klepp og Hundvåg). Dansevenner kan også inviteres.
o 55-60 deltakere er minimum for å dekke utgifter

5 . Seminar 2018
Farsund Fjordhotell
✓ Fra fredag 19. oktober til søndag 21. oktober.
✓ Priser pr. person som dekker overnatting og all mat. Medlemmene betaler selv til hotellet. 2.390,- i dobbeltrom (4.780 pr par). 2.590,- i enkeltrom
✓ Ønske om danser / sanger – kontakt Ingrid. Planen er å øve på oppvisningsdanser for romaniaturen.
✓ Tema for gruppearbeid: det ble foreslått å diskutere deltakelse i 17. mai folketoget og opptreden på 2-3 BOAS’er.
✓ Husk sangbøker og hefter.

6. Tur til Romania
Reisegruppen v/ Arne og Janet koordinerer mot Idéreiser AS
40 deltakere er påmeldt.

7. Organisering av oppvisninger
Målsetting: Å få en spredning av deltakere på oppvisning slik at ikke ‘de samme går igjen’.
Ha oversikt som gjør at det blir enklere å kunne skaffe dansere til oppvisninger
Hvordan: Lage en navneliste over alle som kan tenke seg å delta på oppvisninger
Ajourføre denne listen med hvem som har danset, hvor og når
Listen blir oppdatert etter hver oppvisning og vil ligge på hjemmesiden.
Svar på spørreundersøkelse:
Totalt har 44 personer svart
28 ja til oppvisning generelt
25 ja til oppvisning Romania
Det vil bli sendt ut epost til de som ikke har svart på spørreundersøkelsen.

8. Hva med Sandnes Folkedanslag og 17. mai?

✓ Vi skal ha oppvisninger på bo- og aktivitetssentra som tidligere.
✓ Vi skal delta i folketoget
o Styret vil oppfordre at så mange som mulig deltar i folketoget
o Ei gruppe vil bli ansvarlig for å lage ‘program’ for vår deltakelse i folketoget
o Laget må legge opp til andre aktiviteter enn dans. Værforhold, musikk (mangel på musikk) etc. vil gjøre at dans kan bli både slitsomt og vanskelig.
o Dette blir gruppearbeid i Farsund

9. Dansekurs
Ingen har foreløpig meldt interesse.

10. Eventuelt
Det ble nevnt at Bjerkreim og Gjesdal kanskje skal nedlegges. Skal vi invitere dem til laget vårt?