Referat fra allmannamøte 25.11.2014

Møtet ble holdt etter en time med dans. 49 medlemmer var tilstede.  Hensikten med møtet var å gjennomgå Lagets planlagte aktiviteter i 2015/16.

Aktivitetskalender for vårsemesteret 2015.
Aktivitetskalenderen for vårsemesteret 2015 er ferdig og vil bli utlevert på juleavslutningen 2/12.
Den ligger også på nettsiden.  Et eventuelt nybegynnerkurs er ikke tatt med.

Nybegynnerkurs våren 2015.
Styret ser positivt på å starte nybegynnerkurs i januar.  Gjennomføringen vil være avhengig av hvor mange som melder seg på.  Kurset ligger ute på lagets nettside.

Danseprogrammet våren 2015.
Styret vil ta hensyn til signaler det har fått vedrørende danseprogrammet og vil i samarbeid med leikleder, i forkant av sesongen, ha en gjennomgang og lage et tilbud med målsetning om å få et best mulig dekkende danseprogram for alle.  Vi blir ikke yngere med årene.

Informasjon om ny nettside for Sandnes Folkedanslag.
Eivind og Kåre har utarbeidet en ny nettside for Laget.  Meningen er at medlemmene skal lese all informasjon der.  En ansvarlig redaktør samt 2 ”forfattere” vil få ansvar for all oppdatering.  Referater fra styremøtene vil bli lagt her, men kun styrets medlemmer har adgang til disse.  Melding vil bli sendt medlemmene når alt er klart, sannsynligvis i begynnelsen av 2015.

”Syng med oss”.
Sandnes Trekkspillorkester har kommet med forslag om å arrangere en sangkveld sammen med danselaget.  Det er satt sammen en arbeidsgruppe som ser på dette. Styret har foreløpig vedtatt at det ikke er aktuelt for våren 2015.

Informasjon om besøk og reiseprosjekter 2015.

Besøk fra Sotra:
Det passer ikke for Sotra Danselag å komme på besøk i forbindelse med Nyttårsdansen. Alternative tidspunkt er høsten 2015 eller 2016 når Laget skal feire sitt 35-årsjubileum.

Forespørsel om besøk/gjenvisitt fra Østerrike:
Styret avventer mer informasjon fra kontaktpersonen for gruppen. Hvis dette ser interessant ut, vil saken bli forelagt medlemmene.

Besøk fra Nyborg 2016:
Laget finner det naturlig å invitere Nyborg Folkedansere i 2016 i da vi skal markere at Laget er 35 år.

Nordlek 2015:
Nordlek arrangeres i Viborg, Danmark 13-19/7-15.  Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra BUL, Klepp og Sandnes Folkedanslag. Gruppen vil legge opp til en presentasjon av arrangementet med hensyn til kurs og andre aktiviteter.  Det er bestilt 25 rom på Best Western Golf Hotell.

Eventuelt:
Seminar neste år blir på Utsikten 16-18/10.

Sandnes, 27/11-14
Eva Nordbø