Oppvisninger 17. mai

Først av alt:
Sandnes Folkedanslag skal ikke delta i Folketoget i Sandnes. Årsaken er at det var for få som meldte sin interesse.
Jeg har snakket med Kåre Særheim (Sandnes Trekkspill Orkester). De skal gå og hvis noen vil være med i Folketoget er de hjertelig velkommen til å gå sammen med de.

Som vanlig skal vi ha oppvisninger på Bo- og Aktivitetssenter i Sandnes:
– Åse Boas kl. 10.30, frammøte kl. 10.15
– Byhagen Boas kl.11.15
– Lura Boas kl. 12.00. Der pleier vi å få kaffe og kake.

Ingrid leder dansen og Dag spiller

Takk til alle som har meldt seg på til 17. mai oppvisning:
– Gro og Einar
– Ingrid og Åge
– Toril og John
– Astrid og John
– Solveig og Kåre
– Johanne og Bruse
– Eva Marie og Asbjørn
– Solveig N og Kurt Magne

Danser som benyttes:
– Marsj inn (hvis aktuelt)
– Pariserpolka (Ikke pannekakevenning)
– Trondheimar (4-6 par)
– Åttepardansen ( 4 par) 2 ganger
– Kørsdans ( 4 – 6 eller 8 par) avhengig av plassen
– Springar
– Mellom bakkar og berg
– Småspurven
– No livnar det i lunder
– Brudevals
– Masurka i ring og utdans

LYKKE TIL!

Scheduled Oppvisninger