Oppvisning Riska Bo- og Aktivitetssenter, 23. juni 2015

Vi skal ha en oppvisning i Riska Bo og Aktivitetssenter:

  • Tirsdag 23. juni kl 11:30, frammøte senest kl 11.15

Danseledelse    : Knut          Spelemann: Eivind   

Deltakere           : 7 par (mangler 1 par)

Gro og Einar; Ingun og Tor; Asbjørn og Eva; Turid og Trygve; Kirsti og Knut; Astrid og John; Reidun og Jan

Danseprogram:

Trondheimar
Åttetur m/mylne
To-tur frå Jelsa
Feiar frå Vestlandet
Småsporven gjeng i tunet – Tekst: Smaasporven gjeng i tunet
No livnar det i lundar – Tekst: No livnar det i lundar (2 første + 2 siste)
Per spelemann – Tekst: Per Spelmann
Totur fra Holt
Masurka i ring