Oppvisning på sykehjem 17. mai

Vi har fått 8 par til oppvisning 17. mai, men Annbjørg har meldt avbud p.g.a. trøbbel med et kne.
Vi trenger enten en ny dame, eller ett nytt par.
Siste tirsdagsdansen før 17. mai vil det bli øving til dansene som skal benyttes.

Tradisjonen tro vil vi danse og synge 2 steder på 17. mai.

  • Åse bo- og aktivitetssenter kl 10:30  (frammøte seneste kl 10:15)
  • Lura bo- og aktivitetssenter kl 12:00 (kjører samlet fra Åse bo)

Følgende 8 par har meldt seg for dansing på 17. mai:

Cecilie og Geir
Eva og Asbjørn
Turid og Trygve
Anne og Knut
Lilly og Gunnar
Johanne og Bruse
Solveig og Kåre
((Annbjørg) og Kurt Magne)?

Danseprogram 17. mai 2016 blir slik):

(Det kan komme noen mindre justeringer av danseprogrammet. Dette vil Knut se på og eventuelt korrigere.

Spelemann: Dag    Danseledelse: Knut

Feiar fra Vestlandet
Kørsdans m/6 par
Pas d’Espagne
Hente, brenna,……kossen likar du. …osv
Småspurven
Strid for fred
Gilleråsen
Valsekvadrlije