Oppvisning på Sandnes Læringssenter 16. mai 2017

Innlegg i Sandnesposten tirsdag 23. mai 2017

Teksten kan være litt vanskelig å tyde. Her er teksten som ble sendt til Sandnesposten.
Tirsdag 16. mai hadde Sandnes Folkedanslag et oppdrag som vi gjerne vil fortelle om til byens lesere av Sandnesposten.
Vi ble kontaktet av Sandnes Læringssenter for en tid tilbake med spørsmål om vi kunne tenke oss å ha en oppvisning i Norsk Folkedans for elevene ved skolen.
Etter en liten rundspørring blant medlemmene var det klart at det ikke var noe problem å stille med folk midt på dagen 16. mai.
Vår danseinstruktør, Ingrid Oftedal Gjesdal, laget et danseprogram som bestod både av folkedanser og sangdanser. Vi var godt forberedt til å ha en oppvisning på skolen.
Ingen av oss visste så mye om Sandnes Læringssenter fra før men vi fikk en god mottakelse av de ansatte og det var en sprudlende positivitet blant elevene. Mange gode smil og interesse for oss. Vi fikk vite at elevene i hovedsak var på ungdomsskole og videregående trinn
Så startet vi vår oppvisning med marsj til trekkspillmusikk inn blant 200 – 300 elever som klappet oss entusiastisk inn.
Vår første dans var Trondheimar der 8 par danset. Hele salen var stille, ikke en lyd fra elevene. Men de var veldig oppmerksomme, alle som én.
Når dansen var ferdig brøt jubelen løs. En ekte og god applaus for vår opptreden.
Slik fortsatte det med dans etter dans. Applausen ville nærmest ingen ende ta.
Det er ikke ofte vi opplever å bli satt så mye pris på av et så ærlig og entusiastisk publikum.
Takk til alle lever på Sandes Læringssenter og til ansatte som spurte oss om dette oppdraget.