Oppvisning på Riska Boas 20. juni

Tradisjonen tro skal vi ha oppvisning på Riska BOAS torsdag 20. juni.

Frammøte kl 11.15, oppvisningen starter 11.30

Leder dansen: Ingrid
Spillemann   : Dag

Dansere er:

– Ingrid og Arne
– Turid og Trygve
– Toril og John
– Lilly og Gunnar
– Astrid og John
– Johanne og Bruse

Vi benytter samme program som 17. mai:
– Marsj inn (hvis aktuelt)
– Pariserpolka (Ikke pannekakevenning)
– Trondheimar (4-6 par)
– Åttepardansen ( 4 par) 2 ganger
– Kørsdans ( 4 – 6 eller 8 par) avhengig av plassen
– Springar
– Mellom bakkar og berg
– Småspurven
– No livnar det i lunder
– Brudevals
– Masurka i ring og utdans

Scheduled Oppvisninger