Oppsummering fra allmøtet 10. oktober 2017

Presentasjonen som ble brukt på møtet, trykk HER.

Det var 37 deltakere på allmøtet. Følgende tema ble diskutert

 • Dugnadsgrupper
  Medlemmer tok opp at det var en skjev ressursfordeling i dugnadsgruppene.
  Det skal gjøres en ny vurdering av sammensettingen.
 • Nyttårsdans
  Nyttårsdansen blir arrangert som planlagt. Det blir fokus på aktiv markedsføring ute i de enkelt lagene i tillegg til Jan sitt opplegg med utsendelse av informasjon.
  Ingrid gjorde oppmerksom på at det er mulig å søke om pengestøtte til slike arrangement som Nyttårsdansen.
  Rådet for folkedans og folkemusikk har en ordning som heter søknad om ‘Små og raske midler’. Dette sjekkes ut i løpet av måneden.
 • Tur til Danmark i Kr. Himmelfartshelgen
  Transport blir med buss via Risavika onsdag 9. mai og retur via Kristiansand søndag 13. mai.
  Interessen for å være med til Danmark var stor så vi regner med ca. antall deltaker på 40 personer.
 • Ny felles tur i 2019
  Det var mange medlemmer som ønsket land øst i Europa som mål for en tur. Dette tar vi hensyn til i den videre planleggingen.
 • Sandnes Folkedanslag har fått søknad om pengestøtte til folke-dans/-musikk prosjekt
  Se presentasjonen for detaljer om prosjektet.
  Det var enstemmig positiv holdning til å støtte en slikt prosjekt. Ingen negative synspunkt kom fram og styret fikk allmøtets deltakere sin aksept for å benytte midler til dette formålet.