Oppsummering av allmøtet høsten 2020

Allmøtet høsten 2020 ble holdt 6. oktober.
Kvelden startet med allmøte, se presentasjon og referat nedenfor.

I etterkant av allmøte ble det tid til litt kaffe før Aage hadde et innlegg om ‘Framtidsfullmakt’. Et aktuelt tema som det så ut til at mange engasjerte seg i. Mange spørsmål og svar ble gitt men det var ett spørsmål Aage ikke var sikker på svaret. Han har derfor sjekket dette opp i ettertid. Spørsmål og svar finner du nedenfor.

Dessverre ble det ingen tid igjen til sang så det får vi ta igjen ved en senere anledning.