Nyttårsdansen 2015 ble en utfordring

Til medlemmene i Sandnes Folkedanslag og deltagende orkestre


Vi i styret vil sende en TAKK til dere alle for en flott innsats i et spesielt utfordrende Nyttårsdans-arrangement i år.
Den plutselige strømstansen som slo til uten forvarsel da vi var midt i den første dansesekvensen, krevde svært mye av både orkestrene og ikke ikke minst våre ansvarlige denne kvelden.
Da strømmen forsvant, viste vi styrke på mange områder.

En kombinasjon av dyktighet, kreativitet og beslutsomhet, ga som resultat at det som kunne endt i en uoversiktelig og uryddig avvikling,endte med en samstemt og flott tilbakemelding fra en rekke av våre gjester denne kvelden.

Lykken sto oss bi. Strømmen kom tilbake flere ganger etter brudd, men til slutt stabiliserte den seg siste del av kvelden.
Den 23. Nyttårsdansen i vårt lags regi, vil nok bli husket for de utfordringene vi fikk med flere strømstanser. Men i tillegg også for kreative innspill både fra alle medlemmer og de to orkestrene.

Den lederevnen en rekke av våre nøkkelfolk også viste da vi trengte den mest, bidro sterkt til det flotte resultatet.
Det som kunne endt med en nederlagsfølelse, endte med en helt spesiell form for stolthet og tilfredsstillelse.”

Resultatet ble: mange smil, takk og beundring fra våre besøkende.

Tusen takk til alle.

Styret i Sandnes Folkedanslag

En stemningsmelodi fra nyttårsdansen, trykk på linken: Sydvesten Nyttårsdansen 2015