Liten interesse for tur i 2017

Som dere alle er informert om via epost har styret bedt om en tilbakemelding om interesse for utenlandstur i Sandnes Folkedans regi i 2017.
Årsaken til at styret ba om dette var at vi i forb. med gruppearbeid i Flekkefjord og en spørrerunde på en øvingskveld hadde en forståelse av at det var en interesse for tur også i 2017.

På grunn av den lave interessen vil ikke Sandnes Folkedanslag arrangere felles tur  i 2017.

Resultatet av forespørselen er slik:

  • 14 medlemmer var ikke interessert i tur
  • 14 medlemmer var interessert i tur
  • 38 medlemmer har ikke svart

Det kan sikkert være flere årsaker til liten svarprosent og liten interesse. Én årsak kan være at vi har hatt veldig kort tid på oss for å gi svar til reiseselskap og at medlemmene derfor ikke har fått presentasjon av turene samt at medlemmene heller ikke har fått snakket sammen.

Planer for tur nå er til Nyborg varen i 2018.