Kulturkveld med Sylfest Lomheim søndag 26. mars i BUL Stavanger

 

Rogaland Ungdomslag har fått Sylfest Lomheim til å reise rundt i Rogaland denne månaden, og søndag 26. mars kl. 19:00 kjem han til BUL med kåseriet / foredraget “Norsk språkreise gjennom 2000 år”