Kontakt

For kontakt med Sandnes Folkedanslag, vennligst benytt Sand Folkedanslag sin epost adresse:

post@sandnes-folkedanslag.no

Styrerepresentanter for Sandnes Folkedanslag i 2018:

Leder Eivind Lenes 413 07 234 eivind.lenes@gmail.com
Styremedlemmer Solveig Lura
Sekretær
917 00 141 blura@online.no
Kåre Veland
Kasserer
907 77 273 kveland@gmail.com
Knut Nymark
Organisere oppvisninger
913 10 619 knut.nymark@lyse.net
Kurt Magne Røssland
Aktivitetsprogram
Redaktør hjemmeside
951 99 941 kurt-magne.rossland@live.no
Varamedlemmer Margun Rydland
Arbeidgrupper
934 79 641 margun.jsr@lyse.net
Arne Ådnanes
Reiser
994 27 916
arne.adnanes@lyse.net

Reisegruppe: Arne Ådnanes og Janet Wilford

Sandnes Folkedanslag har øvingskvelder hver tirsdag kl 19:30 i Austrått Bydelshus.