Invitasjon til ‘mini allmannamøte’ tirsdag den 24. mars 2015 kl 19:30 – 20:00

Til samtlige medlemmer i Sandnes Folkedanslag:

Den første halve timen av dansekvelden tirsdag den 24. mars vil bli benyttet til ‘mini allmannamøte’. Etter møtet er det vanlig dans frem til avslutningen ca. kl. 21.30.

Vi står nå overfor vår mest aktive periode når det gjelder ulike oppvisninger i Sandnes.
“Oppvisnings sesongen” startet med oppvisningen i “Vitenfabrikken” i år, hvor vi har fått flotte tilbakemeldinger for deltagelsen av våre dansere og musikanter.
På møtet den 24. mars vil vi gjennomgå de ulike invitasjoner vi har fått for oppvisninger først og fremst i Bo og Aktivitetssentrene i Sandnes.

Det har vært en tradisjon at vi har stilt opp på disse forespørslene, som har sin “topp” 17. mai (2 oppvisninger), og blir avsluttet i år på St. Hans aften. Tiltaket har vært svært populære blandt våre eldre pensjonister i byen.

På 17. mai har vi alltid klart å kombinere aktiv deltagelse i Folketoget med oppvisninger midt på dagen, og det vil være planen også i år.

Den viktigste oppgaven på møtet neste tirsdag, er å sikre at vi får tilstrekkelig antall deltagere til å stille opp på disse oppvisningene.
Vi vet som sagt at det settes stor pris på oppvisningene fra oss blandt de gamle på aldershjemmene.

Det er vår vurdering at samtlige av våre ca. 70 aktive medlemmer i laget har tilstrekkelig kunnskap til å delta i disse oppvisningene. Oppvisningene bygger på de dansene vi benytter i vårt ukentlige treningsprogram og er en kombinasjon av sangdanser og andre danser.

Men vi vil også presisere: Det er ingen plikt å delta – deltagelsen bygger på frivillighet.

Vi vil på møtet ha en meningsutveksling om vi skal bygge opp et fast oppvisningsprogram over en 1/2 time, som kan benyttes i disse tilstelningene. Dette siste vil være et tema og evt. innhold som Ingrid på møtet vil gjennomgå.

Det viktigste i første omgang er at flest mulig møter på møtet tirsdag 24. mars kl 19:30 for informasjon og motivasjon.

VEL MØTT!

Styret i Sandnes Folkedanslag