Innkalling til årsmøte Sandnes Folkedanslag tirsdag 20. feb. 2018 kl 19.30

Det innkalles til årsmøte i Sandnes Folkedanslag

Tirsdag 20. februar 2018 kl 19.30 i Austrått Bydelshus

Det blir som vanlig ”årsmøtekringle”.  Ta med kaffe eller te.
Etter årsmøtet er det ifølge møteprogrammet, sangkveld.

Informasjon finner du i vedleggene nedenfor.

Årsmøteinnkalling  VIS

 3. Referat fra årsmøtet 2017 VIS
 4. Lagets årsberetning for 2017
Hovedring (liten rettelse 14.02.2018)
HC
VIS
VIS
 5. Regnskap for 2017.
Revisjonsberetning for 2017
VIS
VIS
 6. Forslag til endring i regnskapsbestemmelser VIS
 7. Budsjett for regnskapsåret 2018. Se regnskap
 8. Innkomne forslag. VIS
 9. Valg
Styre 2018
Valgkomite
VIS 
VIS