Innkalling til årsmøte i Sandnes Folkedanslag 21.02.2017 kl 19:30

Det innkalles til årsmøte i Sandnes Folkedanslag

Tirsdag 21. februar 2017 kl 19:30 i Austrått Bydelshus

Det blir som vanlig ”årsmøtekringle”.  Ta med kaffe eller te.
Etter årsmøtet er det ifølge møteprogrammet, sangkveld.

Informasjon finner du i vedleggene nedenfor.

Årsmøteinnkalling VIS

 3. Referat fra årsmøtet 2016.  VIS
 4. Lagets årsberetning for 2016.
Hovedring
HC
 VIS
VIS
 5. Regnskap for 2016.
Revisjonsberetning for 2016
 VIS
VIS
 6. Forslag til endring av medlems- og leikavgift  VIS
 7. Forslag til endring i regnskapsbestemmelser  VIS
 8. Budsjett for regnskapsåret 2017.  Se regnskap
 9. Innkomne forslag. (Det er ikke kommet inn noen forslag).
 10. Valg
Styre 2017
Valgkomite
 VIS 
VIS