Innkalling til Årsmøte i Sandnes Folkedanslag, 19.02.2019 kl 19.30

Det innkalles til årsmøte i Sandnes Folkedanslag

Tirsdag 19. februar 2019 kl 19.30 i Austrått Bydelshus

Det blir som vanlig ”årsmøtekringle”.  Ta med kaffe eller te.
Etter årsmøtet er det ifølge møteprogrammet, sangkveld.

Informasjon finner du i vedleggene nedenfor.

Årsmøteinnkalling  VIS

 3. Referat fra årsmøtet 2018 VIS
 4. Lagets årsberetning for 2018
Hovedring
HC

VIS
VIS

 5. Regnskap for 2018
Revisjonsberetning for 2018
VIS
VIS
 6. Budsjett for regnskapsåret 2019. VIS
7. Innkomne forslag. VIS
  8. Valg
Styre 2019
Valgkomité
VIS
VIS