Innkalling til Årsmøte i Sandnes Folkedanslag, 18.02.2020 kl 19.30

Det innkalles til årsmøte i Sandnes Folkedanslag

Tirsdag 18. februar 2019 kl 19.30 i Austrått Bydelshus

Det blir som vanlig ”årsmøtekringle”.  Ta med kaffe eller te.
Etter årsmøtet er det ifølge møteprogrammet, sangkveld.

Informasjon finner du i vedleggene nedenfor.

Årsmøteinnkalling  VIS

 3. Referat fra årsmøtet 2019VIS
 4. Lagets årsberetning for 2019
Hovedring
HC

VIS
VIS
 5. Regnskap for 2019
Revisjonsberetning for 2019
VIS
VIS
 6. Budsjett for regnskapsåret 2020.VIS
7. Ingen innkomne forslag.
 8. Valg
Styre 2020
Valgkomité 2020

VIS
VIS