Innkalling til årsmøte 9.2. 2016, Sandnes Folkedanslag

Det innkalles til årsmøte i Sandnes Folkedanslag

Tirsdag 9. februar 2016 kl 19:30 i Austrått Bydelshus

Det blir som vanlig ”årsmøtekringle”.  Ta med kaffe eller te.
Etter årsmøtet er det ifølge møteprogrammet, sangkveld.

Informasjon finner du i vedleggene nedenfor.

Årsmøte innkalling, se vedlegg TRYKK HER
Referat fra årsmøte 2015, se vedlegg TRYKK HER
Lagets årsberetning for 2015, se vedlegg TRYKK HER
Årsmelding fra HC gruppen, se vedlegg TRYKK HER
Regnskap og budsjett, se vedlegg TRYKK HER
Valg, se vedlegg TRYKK HER