Informasjon om reisegruppen

Arne har vært en ‘ensom svale’ i reisegruppen i noen år. Reisegruppen er derfor utvidet med én person. Janet er spurt og har sagt seg villig til å være med Arne i gruppen.

Velkommen til reisegruppen, Janet!

Den første store aktiviteten som står for tur, er planlegging av Tur 2019. En slik tur tar lang tid å planlegge og det er mye som skal klaffe for å finne rett land, rett festival, rett tidspunkt osv.
Lykke til med arbeidet!

Eivind