Informasjon om filmen ‘Kvar song er ei soge’

Vi har fått følgende informasjon tilsendt fra BUL.

Informasjon om filmen er HER, kun i Stavanger.

Vidaresender her informasjon om ei fin filmframsyning som de burde sjå.
Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger