Informasjon årsmøtet

Hei!

Styret vil minne om at eventuelle forslag til årsmøtet må være styret ihende innen 4 uker før møtet, det vil si innen 27/1-15.
Årsmøtet finner sted tirsdag 24/2-15.  Sakspapirer vil bli sendt ut 2 uker før møtet.

Vennlig hilsen Styret