Husk allmøte tirsdag 3. mai

Dette er en påminnelse om at det er allmøte neste dans, tirsdag 3. mai.
Først er det vanlig øving med Ingrid og fra kl. 2030 er det allmøte.

Det fokuseres på 35-års jubilet og Tsjekkiaturen. Og en post med eventuelt.

Vel møtt.
Styret.