Hjertestarter i Austrått Bydelshus

Det er installert hjertestarter i Austrått Bydelshus.  Den henger på kjøkken, over luke mot hovedsal.

Hjertestarteren er av type “IPAD SP1”.  Mer informasjon finnes hos forhandler -> link

Norsk bruksanvisning er tilgjengelig på lagets hjemmesidser -> link

Instruksjonsvideo (på engelsk) finnes her -> link

Følgende personer i Sandnes Folkedanslag har gjennomgått opplæring i bruk av hjertestarteren:

  • Berit Markussen og Torfinn Kummen
  • Cecilie Gausland
  • Knut Nymark
  • Kåre Veland

Hjertestarteren er svært enkel og selvforklarende, og etter en kort instruksjon vil de fleste kunne betjene den.

Gjør deg kjent med hjertestarteren og hvordan den skal benyttes.
Skulle en kritisk situasjon oppstå vil verdifull tid kunne gå tapt dersom en ikke har gjort seg kjent med apparatet på forhånd.

NB!  Hjertestarteren skal til en hver tid være klar til bruk, og må ikke benyttes til treningsformål.