Styrets hjemmeside

Styret har en egen hjemmeside der all møteinnkallinger, referat etc. legges inn.

Denne linken starter Styrets hjemmeside.

Hjemmesiden er sikret med bruker og passord. Det er kun styremedlemmer og andre som har roller som krever denne type informasjon som skal ha tilgang til hjemmesiden.

Dersom du trenger tilgang til denne informasjon sender du en forespørsel via epost til leder av styre i Sandnes Folkedanslag.