Folkedanskveld i Siddis-stova søndag 1. november

Følgende informasjon er kommet fra Bondeungdomslaget Stavanger:

Leikarringen i BUL ønskjer alle vel møtt til folkedanskveld i Siddis-stova søndag 1. november kl. 19:30
Med helsing
Bondeungdomslaget i Stavanger