Endringer i program for høsten – medlemskvelder

Vi hadde en myk oppstart på tirsdag 18. august. Ingrid hadde forberedt pardanser og Dag spilte. Det fungerte veldig bra.

I forkant av øvingskvelden hadde styret møte for bl.a. å diskutere høstens program. Det kom opp forslag å ha regelmessige medlemskvelder der vi ikke har dans men f. eks. sangøving, temakvelder m/foredrag og underholdning. Selvfølgelig kan den enkelte ta med kaffe/te og litt å bite i.
På den måten vil alle i laget ha kvelder der vi møtes uten at en trenger å tenke på å ha en dansepartner eller av andre grunner ikke kan være med å danse.

Kalenderen er endret der alle medlemskveldene er satt opp. Foran hver medlemskveld vil det bli informert om opplegget for kvelden. Alle fellesdanser for høsten utgår. Følgende kvelder er satt opp som medlemskvelder:

15. september (Klepp 17. september utgår), 6. oktober, 20. oktober og 10. november. I tillegg kommer avslutningen 1. desember slik at det blir 5 medlemskvelder i høst.

Det ble jo ikke så mye dans i vår og for flere av medlemmene blir det jo heller ikke dans i høst. Styret vil komme tilbake til hvordan dette skal reflekteres i leikavgift for høsten 2020.
Vi ønsker jo at alle skal ha status som aktive medlemmer selv om de ikke kan danse fordi de ikke har en ektefelle/samboer som dansepartner. Det vil komme informasjon om dette før vi sender ut leikavgiften for høsten.

Hilsen styret