Dugnadsgrupper er oppdatert

Dugnadsgruppene er oppdatert med hensyn til at noen medlemmer er sluttet og noen har meldt passivt medlemskap.
I tillegg er det nå så mange medlemmer at en har valgt å øke antall grupper til 5 med ca 14 personer pr gruppe.

Det er satt opp en ansvarlig for hver gruppe. Dersom dette endres av gruppen, bør dette gjøres før årsmøtet, tirsdag 24.02.2015.

Meld fra til Henry Svendsen (e-post erna.somme@getmail.no ) dersom du finner noe som er feil i oppsettet så vil han endre på det.

Trykk her for å vise dugnadsgruppene.

Du har fått tilsendt passord tidligere for å vise informasjon som kun er beregnet for medlemmene.

Kontakt e.lenes@lyse.net eller kveland@gmail.com, dersom du ikke har passordet.