Amnestykveld i Vitenfabrikken er avlyst

Arrangørene av Amnestykvelden har måttet avlyse arrangementet i år.  Det blir m.a.o. ingen oppvisning fra vår side den 9. mars. Takk til alle som hadde svart positivt til å være med.

E-post fra Tore Koppang:

Det er nyleg avgjort av Amnesty at årets arrangement dessverre må gå ut pga. at Vågen vgs. ikkje kan stille (datoen fell bl.a. på ein fridag for elevane). Vi håpar det ikkje skaper bry at vi derfor kansellerer avtalen, men at vi kan kome tilbake til dere i høve FN-arrangementet til hausten (laurdag 29. oktober) eller neste års Amnesty-kveld på Vitenfabrikken.