Allmøtet planlagt tirsdag 5. mai 2015 kl 20.30 avlyses og erstattes av en vanlig dansekveld!

Til samtlige medlemmer i Sandnes Folkedanslag:

Tirsdag 5. mai er i henhold til vår programmet 2015 planlagt med Allmøte kl. 20.30 den kvelden.
Deler av s
tyret hadde under pausen på dansen i går et uformelt møte, hvor et mulig program for allmøte fra vår side ble diskutert.
Planleggingen vår tilsier at de viktige informasjons planene for høsten, og evt. turprogram og besøk for 2016, blir endelig behandlet på styremøte vårt 19. mai.
Informasjon om disse planene vil bli gitt detaljert i forbindelse med våravslutningen 26.05.2015.
.
Hilsen
Styret i Sandnes Folkedanslag.