Aktiviteter på 17. mai 2018

I år blir det som vanlig oppvisning på flere bo- og aktivitetssenter. I tillegg til Åse og Lura BOAS skal vi også ha oppvisning i Byhagen BOAS.

Det er flott at medlemmene stiller på disse arrangementene. De som stiller i år er:

Gro og Einar (leder sang og dans), Johanne og Bruse, Toril og John,  Reidun og Kurt Magne, Anne Brit og Trygve,  Lilly og Gunnar.

Dag spiller.

Lykke til!

Til informasjon:

I år skal ikke Sandnes Folkedanslag være med å gå i folketoget.