mars 2018

Referat fra årsmøtet 2018

Det var ønskelig fra flere medlemmer at referat fra årsmøtet ble sendt til medlemmene så snart det var klart. Trykk HER for å se referatet fra årsmøtet