Måned: juni 2015

To vellykkede oppvisninger

Nå er den siste av de 2 oppvisningene vi skulle ha på forsommeren gjennomført. Både i Sandnes Bo- og Service senter og Riska BOAS ble vi veldig godt mottatt og oppvisningene gikk strålende. Det er kjekt å glede beboerne og deres

Top